لطفا قبل از هرگونه سوال در مورد نحوه ی استفاده از ای پی پورت و یوزر و پسورد و دانلود مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید NARGOL - تولید سوسیس گوشت ماهی
  چکیده با توجه به ذخایر غنی آبزیان، قیمت پایین و ارزش غذایی بالا، تولید محصولات غذایی و فرآورده¬های مختلف از ماهی¬ها و آبزیان در کشور از پتانسیل بالا و جایگاه مناسبی برخوردار می باشد. هدف از این تحقیق تولید محصول جدید سوسیس ماهی و تعیین مدت ماندگاری آن بود. در این تحقیق ماهی کپور نقره‏ای برای تولید سوسیس ماهی با سه فرآیند مینس، مینس شسته و سوریمی با 3 سیکل شستشوی 5 دقیقه¬ای فرآوری شد. به منظور تعیین مدت ماندگاری محصول در یخچال در زمان‏های 0، 6، 12، 18 و 40 روز پس از تولید، سوسیس‏ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. سوسیس ماهی تولیدی از مینس ماهی نسبت به دیگر سوسیس¬ها، میزان ترکیبات نیتروژنه فرار بالاتری را دارا بود (05/0> p). روند تغییرات تیوباربیتوریک اسید سوسیس‏های تیمار سوریمی در طول دوره 40 روزه آزمایش کند بود درحالیکه تیوباربیتوریک اسید سوسیس‏های تیمار مینس و مینس شسته تغییرات شدیدتری را نشان دادند (05/0> p). میانگین pH تیمار سوریمی بیشتر از 2 تیمار دیگر بود (05/0> p). نتایج این تحقیق نشان داد با استفاده از فرآیند سوریمی می¬توان مدت ماندگاری سوسیس ماهی کپور نقره‏ای را بیشتر حفظ کرد. کلمات کلیدی: سوسیس ماهی، ارزش غذایی، سوریمی، کیفیت غذایی، کپور نقره‏ای 
برچسب‌ها: تولید سوسیس گوشت ماهی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط نارگل در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت |