لطفا قبل از هرگونه سوال در مورد نحوه ی استفاده از ای پی پورت و یوزر و پسورد و دانلود مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید NARGOL - مقالات رایگان صنایع غذایی



دانلود


برچسب‌ها: مقالات رایگان صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت |

http://up.patoghu.com/images/hs6w00a456y4tfd71u6q.pdf
http://www.4shared.com/office/cyoo_fVl/1_online.html
http://up.patoghu.com/images/ezfj0n3rgji7s7se1k7b.pdf
http://up.patoghu.com/images/lprwnnlb3ulkq9im24m5.pdf
http://up.patoghu.com/images/1n8gqymkjarx7756blkc.pdf
http://up.patoghu.com/images/29inh1gphka3iw4m35v.pdf
برچسب‌ها: مقالات رایگان صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت |

دانلود کنید


موضوع مقاله


Optimization and scale-up of propionic acid production by propionic acid-tolerant
Propionibacterium acidipropionici with glycerol as the carbon source


برچسب‌ها: مقالات رایگان صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت |



دانلود کنید



موضوع مقاله



Development of a headspace solid-phase microextraction gas
chromatography–mass spectrometric method for the determination
of short-chain fatty acids from intestinal fermentation


برچسب‌ها: مقالات رایگان صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت |
دانلود کنید

لینک کمکی

عنوان مقاله

Propionate. Anti-obesity and satiety enhancing factor?


برچسب‌ها: مقالات رایگان صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت |